top of page

Smittevern

Vi er inne i ei kritisk periode i smitteutviklingaav Covid-19, og vi vil difor minne alle om at det er svært viktig at vi alle gjer vårt for at vi skal unngå smitte. Smittevernreglane hos Yogano er:

  • Er du sjuk eller har symptom på sjukdom kan du ikkje kome til time.

  • Kun digital påmelding via Punchpass.

  • Generelle råd om hånd-/hostehygiene blir fulgt. Ved inngangen finn du antibac. God og grundig vask av hender er det aller beste. Papirtørk.

  • Begrensa antall deltakarar per time. Plasser matta di på oppmerka plassar slik at det er minimum 1 meter mellom alle.

  • Utlånsutstyr er ikkje tilgjengeleg, så ta med eiga matte og anna utstyr som du har behov for.

  • Kom presis til timen, unngå samankomst i venteområdet og hald 1 meter avstand. La alle få kome ut fra time før du går inn.

  • Ekstra fokus på reinhald, dørhandtak og berøringsflater blir vaska mellom kvar time.

  • Ingen servering av te, ta med vatnflaske eller kjøp flaskevatn hos oss.

  • Det er dessverre ingen fysiske justeringar frå yogalæraren i smittevernperioden.

Vi gjer merksam på at det kan kome endringar iht. smittevern.


Takk for hjelpa!

Featured Posts
Recent Posts
bottom of page