top of page

Yogano har blitt eit AS!

Yogano har no blitt eit AS! Vi har difor fått nytt organisasjonsnummer og enkeltpersonsforetaket Bygdeyoga blir etterkvart avvikla. Yogano har hatt ei bratt vekstkurve og det var behov for å endre organisasjonsform. Folka og plassen er den samme!

Featured Posts
Recent Posts
bottom of page