top of page

Workshop i Mindfulness

"Korleis kan sensitivitet bli ei gåve?" - Mindfulness-workshop med Stine Marcinkowski

Kvar: Yogano, Ulsteinvik

Tid: Søndag 1 oktober 2017 kl. 11-14 (Fullt)

Søndag 1 oktober klokka 1700-2000 (Ledig plass)

Pris: Kr 495,- (påmelding til post@yogano.no)

Maks antall deltakarar: 15 personer

Workshopen er leda av Stine Marcinkowski – forfattar, inspirator, sertifisert yogalærar, og somatic movement educator. Stine er sjølv ein sensitiv person som brenn for å hjelpe andre kvinner som er sensitive. Ho er spesielt interessert i hormonelle tema (PMS, uro og angst) og korleis ein kan handtere dette gjennom å praktisere ein meir mindful og vennleg tilnærming til oss sjølve og livet generelt.

Slik formidlar Stine sin Workshop:

"Hur kan större medvetenhet och en mindful tillgång till livet göra oss mer observanta på oss själva och våra behov, så vi kan ta bättre hänsyn till vår egen kropps signaler? Hur kan vi hantera stress och oro genom att fokusera på nuet och andas. Hur lär vi oss att koppla av och veta vad som är bra för oss på riktigt? Och hur lär vi oss som känslig individ och kvinna att sätta gränser så vi inte känner en massa skuld över att säga nej?

Som högkänsliga personer är vi ofta fulla av medkänsla och empati för andra. Vi är ofta sociala varelser, passionerade och uppmärksamma på allt som rör sig runt oss. Vi tar in omgivningen på ett hypersensitivt sätt och vår intuition är ofta stark eftersom vi känner av mycket.

Ibland kan det kännas som vi inte har tillräckligt med hård hud på kroppen. Vi kan lätt bli omtumlade av andras och egna känslor och energier. Vi kan också bli deprimerade och utmattade om vi inte får tillräckligt med egen tid för återhämning. Och om vi har varit bland människor för länge kan vi ofta få en känsla av att vilja fly undan eftersom vår utåtriktade och inkännande barometer har tagit slut. Vi behöver därför hitta strategier och sätt att ta hand om oss själva på ett bra sätt.

Högkänslighet kan ofta missuppfattas som att vara introvert, fast det är inte samma sak. Man kan vara extrovert och högkänslig och därför behöva mycket tid för återhämtning efter sociala engagemang och jobbet på en arbetsplats. Detta kan medföra en känsla av att känna sig fel och inte räcka till. Fast det är tvärtom. Känsligheten är en gåva och om vi inte lär oss att lyssna på den men bara kör över våra stoppsignaler, tappar vi kontakten med oss själva och vår intuition.

Denna tre timmars workshop introducerar begreppet högkänslighet och ser det i relation till mindfulness och personlig hållbarhet. Vi genomgår en rad övningar som kan hjälpa dig med att hitta nya sätt att hantera din egen grad av känslighet. Övningarna kommer ur mindfulness, meditation, yoga och somatiska rörelse-principer"

Velkomen!

Featured Posts
Recent Posts
bottom of page