top of page

Nybyrjarkurs

For deg som er heilt fersk!

Oppstart 26. januar

OM YOGANO

 

Yogano er eit lavterskel yogastudio i Ulsteinvik som tilbyr kvalitetsyoga med sertifiserte yogaIærarar. Yogano vart etablert som Bygdeyoga i 2014 og opna sommaren 2017 som Yogano i Bjørndalsvegen i Ulsteinvik sentrum.

 

Namnet Yogano speilar at essensen i Yoga handlar om å finne tilstadeverelse og at yoga er eit verkty til å finne no. Å vere tilstade her og no er ei utfordring for mange menneske i det moderne samfunn. Yogapraksis hjelper oss å finne ro og tilstadeverelse gjennom fysiske øvingar, pust og meditasjon.

Det finnast mange yogaformer, og Yogano har eit breitt spekter av opne timar og kurs slik du kan finne ei yogaform som passar for deg. Yogano tilbyr rolege timar som Medisinsk Yoga og Yin Yoga og meir dynamiske og fysiske timar som Flyt-yoga, Ashtanga yoga og slyngeyoga. Vi tilbyr også pilates.

 

Vi ønskjer å tilby ei varm og inkluderande atmosfære som er innbydande for alle typer menneske. Vi håper å sjå deg på yogamatta saman med oss. Velkomen!

om
kurs og timar

KURS OG TIMAR

Klikk på foto for timebeskrivelse

KONTAKT OSS

Tilkomst:

Yogano ligg like ved busshaldeplassen og har godt med parkeringsplassar. 

Adresse:

Bjørndalsvegen 15 A

6065 Ulsteinvik

Telefon:

94242985

Supert! Melding mottatt.

logo

YOGALÆRARAR

Linn Urke Osnes

YOGALÆRAR

 

Linn er utdanna yogalærar frå Yogaworks og er også sertifisert i Yin Yoga, yogaslynge og mindfulness. Med bakgrunn som dansar, er flyt-yoga ein stil ho trivast svært godt med då øvingane er sett saman i sekvensar og flyt inn i kvarandre. Musikk er ei stor inspirasjonskjelde både i eigen praksis og når ho underviser. Linn vil sjå den enkelte og tilpasse øvingane slik alle kan kjenne meistring og glede i yogatimane samstundes som det skal vere utfordrande og gøy! Linn underviser Flyt og Yin.

Linn Urke

YOGALÆRAR

 

Fysisk aktivitet har alltid vore ein stor del av livet til Linn som har lang erfaring som turnar og turntrenar. Fysisk aktivitet har gitt stor glede i livet, men bevegelse fekk ei ny betyding  etter fyrste møte med yoga på Bygdeyoga. Linn praktiserer yoga for å stresse ned i ein travel kvardag og spesielt det heilheitlege fokuset mellom kropp og sinn som ein opplever i yoga er viktig. Med sin turnbakgrunn er Linn sjølvsagt spesielt glad i alle opp ned posisjonar og utfordrande øvingar. Linn er for tida i utdanning til å bli sertifisert yogalærar gjennom HiYoga. Linn underviser Ashtanga Yoga.

Margaret Bjerkvik

YOGALÆRAR

 

Margaret vart kjend med yoga for omlag 9 år sidan og oppdaga tidleg at Yoga har ein positiv effekt på kroppen både fysisk, mentalt og emosjonelt. Som sjukepleiar valde ho å utdanne seg til instruktør i Medisinsk Yoga gjennom MediYoga Norge, for å kunne formidle denne effekten til andre. Margaret er også sertifisert yogalærar i Yin yoga. Margaret underviser Medisinsk yoga og Yin yoga.

Hildegunn Welle

YOGALÆRAR

 

Hildegunn Welle er utdanna og sertifisert Ashtanga yogalærar hos R. Alexander Medin. Han er ein av dei få sertifiserte av Pattabhi Jois som grunnla Ashtanga Yogaen slik vi kjenner den i dag. Medin er ein stor inspirasjon for Hildegunn og gitt innblikk i rota av yogafilosofien frå India. Yoga har vorte ein viktig del av kvardagen hennar – ikkje berre den reint fysiske praksisen, men også korleis ein kan dra nytte av yogaen elles i kvardagen. Hildegunn underviser Ashtanga.

Kathrine Kriken Garnes

YOGALÆRAR

 

Kathrine vart først introdusert for yoga gjennom Hadar yoga i Ulsteinvik i 2009. Etter at Bygdeyoga vart oppretta har ho også delteke på mange timar med Linn Urke Osnes. Sommaren 2015 tok Kathrine yogalærarutdanning ved Shiva Yoga Peeth i Rishikesh, India. Tidlegare har Kathrine vore trenar i Rytmisk Gymnastikk, og har også fleire trenarkurs innanfor dette området. Kathrine er oppteken av at yoga skal vere for alle. Kathrine underviser på nybyrjararkurset.

Inger Kristine Havåg

DRIVAR/YOGALÆRAR

 

Inger Kristine er lidenskapelig opptatt av yoga, både i kvardagen og som lærar. Dette ønsker ho å vidareformidle i sine timar. Ho er utdanna i Hatha yoga, Ashtanga Yoga og reiser også jevnlig til Mysore i India for å fordjupe seg i yogapraksisen, Ho underviser i vniyasa, yin og ashtanga. I timane til Inger Kristine blir øvelsane lagt opp til både enkeltindividet og gruppa. Inger Kristine håper at du vil føle ei god kjensle i kropp og sinn etter timane hennar. Inger Kristine underviser Flyt, Ashtanga og Mjuk yoga.

 

 

 

yogalærarar
contact
bottom of page